Lijevamo sa slijedećim legurama 

AlSi9Cu3 (226)
AlSi12 (230)
AlSi12 (Cu) (231)
AlSi10Mg (239)

Aluminijski tlačni lijev

    Pri lijevanju tlačnog lijeva talina se pod velikim tlakom i velikom brzinom ubrizgava u dvodijelni ili višedijelni trajni kalup. Ovim postupkom se u velikim količinama mogu proizvesti tankostijeni odljevci, kao i odljevci kompliciranog oblika. Postižu se učinci do 1000 odljevaka na sat. Odljevke karakterizira vrlo glatka i čista površina, tako da je samo u iznimnim slučajevima potrebna dorada. Kod lijevanja tlačnog lijeva razlikujemo postupak s toplom komorom i postupak s hladnom komorom. Kod postupka s toplom komorom tlačna komora nalazi se u talini. Taj postupak prikladan je za metale koji ne djeluju agresivno na materijal tlačnog stapa i na materijal komore, kao što su magnezij ili cink. Za materijale kao što su aluminij ili bakar, koji korozivno djeluju na tlačni stap i na tlačnu komoru, prikladan je postupak sa hladnom komorom, kod kojeg se tlačna komora nalazi izvan taline.

Naši strojevi

Lijevamo odljevke različitih veličina i za taj nam je posao na raspolaganju 9 tlačnih strojeva. Ti strojevi jesu:

1350 t Italpresse
1100 t Italpresse
750 t Italpresse
700 t Italpresse
550 t Italpresse
550 t Italpresse
dvije 300 t Italpresse
300 t Idra

Koristeći ove strojeve u mogućnosti smo bez poteškoća ljevati odljevke do 15 kg težine.

Za završnu obradu koristimo 6 strojeva za odsjecanje (krzanje)

- 3 x Gantar (65 t, 50 t i 30 t),

- Reis  (30 t),

- stroj vlastite proizvodnje (50 t)

- stroj poduzeća Hi - Kon (65 t)